De Veurloper

Thijs Helsloot is de huidge Veurloper der Deurzakkers. Waar de Hoogheid der Deurzakkers zich met name toelegt op zijn representatieve taken, daar is de Veurloper de belangrijkste man wat betreft ceremoniële en protocollaire zaken. Enkele illustere voorgangers van onze Veurloper zijn Henk van der Vegt, Peter Brouwer, Giel ten Bulte en Rob Helsloot.

Veurloper der Deurzakkers (nog in ontwikkeling):
1963 - 19...  Henk van der Vegt
19...  - 19...  Peter Brouwer
1980 - 1993 Giel ten Bulte
1993 - 1994 Eli Lysen
1994 - 2005 Rob Helsloot
2005 - 2006 Ronald Straalman
2006 - 2009 Erwin Kaal
2009 - 2011 Rob Helsloot
2011 - 2012 Erwin Top
2012 - 2018 Hans Helsloot
2018 - 2019 Eli Lysen
2019 -          Thijs Helsloot