De Veurloper

Eli Lysen is de Veurloper der Deurzakkers. Waar de Hoogheid der Deurzakkers zich met name toelegt op zijn representatieve taken, daar is de Veurloper de belangrijkste man wat betreft ceremoniële en protocollaire zaken. Enkele illustere voorgangers van onze Veurloper zijn Henk van der Vegt, Peter Brouwer, Giel ten Bulte en Rob Helsloot.