De Prinsengarde


Prinsengarde der Deurzakkers,

De grondlegger van de Prinsengarde is Pierre Driessen. Deze rasechte Limburger heeft binnen de vereniging de nodige tradities ingevoerd.

Na zijn jaar als Prins der Deurzakkers was hij zeer verbaasd dat er geen Prinsengarde was. De oud-prinsen konden ‘gewoon’ lid worden van de vereniging maar hadden geen aparte status zoals de Limburgse verenigingen deze traditie wel hebben. Hij besloot dan ook de Prinsengarde op te richten in het jaar 1979. Na enkele vergaderingen werd besloten om tijdens officiële gelegenheden gelijke kleding te dragen en wel de smoking die men als Prins gedragen had, een hoge zwarte hoed , een zwarte paraplu, een witte vlinderstrik en witte handschoenen. Buiten wordt daar een witte zijdeachtige shawl aan toegevoegd. Het lidmaatschap wordt, indien zij dit wensen, verleend aan alle oud-prinsen, aansluitend aan hun prinsenjaar tenzij de Garde anders beslist. Men moet wel lid zijn van de Deurzakkers. De Prinsengarde tracht voor iedere Galapronkzitting iets bijzonders op de planken te zetten. De leiding van de Garde berust bij de Preses.

Het motto van de Garde is: Één voor allen, allen voor één.