Teksten en muziek

Op deze pagina vind u tal van teksten en muziek, veelal uit het Daeventer carnaval. Onder aan de pagina vind u een link naar onze database met muziek en teksten.


Aswoensdag


Ja, ieder joar en elke keer

viert iederiêêne vasten-aovond weer

driêê dagen lang is alles knettergek

en völle mensen trekt un stomme bek

mar eens, mar eens en det stieet vaste

dan mot ut masker in de kaste....


Refr.: Straks is ut weer aswoensdag, is alles veurbie

Straks hebbe wie weer heimwee, is alles veurbie

zing mien nog is det liêêdjen, die mooi melodie

iêên keer nog samen dansen, de allerlaatste keer

iêên keer nog samen sjansen, straks kan ut nieet meer


Un stille stroat, zacht skient de moan

och mensenkinder alles is gedoan

un trêuntjen hier, un bleûmken dôar

un masker kik er stil met heimwee nôar

hoe mooi, hoe mooi was toch diêê tied

ut is veurbie, hoe ut ons ook spiet...


Refr.: Neurieën

Refr.: Heel zacht zingen.


------------------------------------------------------------------------


LIEFLIED DER DEURZAKKERS

Refr:

Ja dit bint noe de Deurzakkers

Hier he’j ut hele stel

Wie bint gien kale kakkers

Of koêzen weet ie wel

Wie wilt oe lekker plezieren

En samen carnaval vieren

Dus dô ook mee, trekkut oe nêêt an

De Deurzakkers könter wat van…..


1e couplet:

Hij’j last van de moandagmergen

Of was de vrouwe kwoad

Woar moj oe verdrêêt dan bergen

Aj met oe sollen loat

Kiek toch goed uut oe doppen

Aj rare stappen zet

Vertel un paar goeie moppen

Want de rest is allemoal pet…..


Refr:


2e couplet:

Zit ze te donderjagen

Kommie niêêt goed op gang

Hij’jun dutte in oe wagen

Of jaagt z’oe weer op stang

Könnie oe laatste ei niêêt kwiet

Of zitter oe wat dwas

Pak dan stevig oew eigen griet

En sámen un vol glas…..


Refr:


3e couplet:

Ister is wat te vieren

Dan binne wie weer hier

Wie holt wel van ut versieren

Veural met un glas bier

En he’j mergen piene in de kop

Dat is dan nog niêêt slim

Want ook det löst zich wel weer op

Dus jongens spring d’r in……


Refr:

------------------------------------------------------------------------


Vaandellied

(Gerard van der Vegt)

Vrienden ziet hier is ons Vaandel

Frank en fier vrij onverveerd

Laat ons thans hieronder scharen

D’ouden hebben ’t ons geleerd

Hoort hoe wij dan samen zingen

Ferm de toekomst zelf bedwingen

Want het is weer carnaval

Heft het Vaandel hoog

Heft het Vaandel hoog

Heft het Vaandel altoos hoog

Acht het Vaandel hoog

Acht het Vaandel hoog

Acht het Vaandel altoos hoog

Deurzakkers hier staat ons Vaandel

Roemrucht oud en rijk vereerd

Laat ons thans de tijden prijzen

Dat onze keel goed werd gesmeerd

Nooit zullen wij ooit versagen

Steeds elkanders lasten dragen

Want zo is het carnaval

Heft het Vaandel hoog

Heft het Vaandel hoog

Heft het Vaandel altoos hoog

Houdt het Vaandel droog

Houdt het Vaandel droog

Houdt het Vaandel altoos droogDoor hier te klikken kom je in onze database van muziek en teksten